Top Page > Community > Contact Us

      

(주)우일종합건축사사무소 

  서울시 강남구 봉은사로 129

  (논현동, 거평타운 2층)

  우편번호 : 06121

     

  TEL  : 02) 3484 - 8700

  FAX : 02) 3484 - 8710

  e-mail : webmaster@u-il.com

 

  

 

  지하철 :

           9호선 : 신논현역  3번출구 (도보 6분)

           7호선 : 논현역  2번출구 (도보 15분)

           2호선 : 강남역  7번출구 (도보 20분)

 

  버 스 :

          241, 3422 : 신논현역앞 하차

          강남대로 통과버스 : 논현역앞 하차